Yaz Kampında Sporun Önemi

Yaz Kampında Sporun Önemi : Okul dışı eğitimin önemli bir parçası olan Yaz Kampı ve Gençlik Kampı Ülkemizde de son zamanlarda önemi daha çok kavranmaya başlandı. Yapılan araştırmalarda sportif faaliyetlerin her zaman içerisinde olması gerektiği ve Yaz Kampının içeriğinde sporun olması gerekmektedir.

Kamplarda Spor, fiziksel güç ve beceri gerektiren takım ruhunu pekiştiren içerisinde yarışmaların olması katılımı artırmaktadır. Kampların en eğlenceli etkinlikleri olmaktadır. Ayrıca Sporun içerisinde bulunan fiziksel gelişim, zihinsel gelşim ve sosyal gelişimi amaçlayan önemli bir faktör olmuştur. Bunları öğrencileri daha çok katılımını sağlamak için, oyunlar ya da yarışmalar şeklinde olursa çok daha çazip olmakta ve katılımı artırmaktadır. Kamplarda Spor yapan öğrenciler ister istemez, disiplin ve kendilerine hedef koymaya ve başarmaya odaklanır.

Yaz Kampında Sporun Önemi

YAZ KAMPINDA ERGENLİK VE SPOR

Kampların en önemli faydalardan biride, Öğrencilerin ergenlik döneminde agresif tavırlarının üstesinden sporla gelebilirsiniz. Hangi kampı tercih ederseniz edin içerisinde spor yapılıyor olmasına özen göstermelisiniz.

Kampçılar da özellikle ön ergenlik yani 9-13 yaş arası döneminde kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ve enerjilerini doğru kullanmak için Gençlik Kampını tercih edebilirsiniz. Çocukların sosyal gelişimi ve öz güven duygusunu geliştirmek için takım sporlarına yönlendirmelisiniz ve Bunu  en kolay kamplar da yapabilirsiniz. Böylelikle, eğitim – öğretim sezonunun ders yükünü hafifletmesi ve desteklenmesi kolay olmaktadır.

GENÇLİK KAMPININ ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çocuklar ilerdeki Hayatlarıdaki başarı hedeflerine koşarken kamplarda sportif faaliyetlerini ve ders başarısını paralel geliştirmesi gerekmektedir. Unutmadan, Çocukların ilerdeki hayatını şekillendirecek her zaman birikimleri olacaktır ve hedefe daha kolay ulaşacaklardır.

Gençlik Kampları için yapılan araştırmalarda spor yapan öğrencilerinin, yapmayanlara oranla zihinsel gelişime çok olumlu katkılarının olduğu kanıtlanmıştır. Kampçıların müsabakaya odaklanacağı planlanan bir kampçı, Onun yaşam içinde ne kadar çok işine yarayacağını ortaya koyar. Kamplarda Uyku düzeni ve dinlenmesine dikkat eden ve düzenli beslenen kampçıların gelişimi ve direnci daha yüksek olmaktadır. Bu da kampçıların okul başarısını da olumlu yönde etkilemektedir.

Öğrencileri ergenlik döneminde sağlıklı büyümeleri, olumlu gelişmeleri ve derslerindeki başarısını artırmak için mutlaka Gençlik Kampına göndermelisiniz ve bir spor branşına yönlendirerek başarılarını ve gelişimini artırabilirsiniz. Her çocuğun seçeceği bir kamp ve o kampta severek yapabileceği bir spor branşı mutlaka olmaktadır. Aile olarak yapmamız gereken, çocuğunuzun kendi yeteneğini keşfetmesini sağlamak için onu bir Yaz Kampı Önemi,na göndermelisiniz. aquakamp.com 24 Yıllık tecrübesi ve Yılda yaklaşık 500 Öğrencinin tercih ettiği Kampa rahatlıkla gönderebileceğiniz güvenli bir kurumdur.

Çocuklar Sosyal ortamlarda bulunamıyorsa, Kişisel ilişkilerine bir sınır koyamıyorsa, Kendisini değersiz ve yetersiz olarak görüyorsa ve Kendi ayakları üzerinde duramıyorsa, Çocuğunuzda öz güven eksikliği olabilir.

Öz güven eksikliği özellikle çocuk yaşlarda başlayıp, Yetişkin dönemine kadar devam etmektedir. Bu oldukça önemli bir konu olmakta, İlerde başarılı bireyler için öz güven eksikliğini giderecek ve geliştirecek programlara katılması gerekir. Bu eğitimlerin başındaYaz Gençlik Kampları gelmektedir.